Тайната на лоялността

Благополучното развитие на организацията в голяма степен зависи именно от лоялността. Като всеки процес, тя също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е ценно и практично, защото усилията за създаването му неминуемо се възвръщат. За целта е необходимо ръководителят да добие ясна представа за същността на нелоялните сътрудници, как да привлекат лоялни хора и как лоялното отношение да бъде съхранено. Специализираният коучинг е предназначен за собственици, ръководители на фирми и други. 

Чрез „Тайната за лоялността“ Вие:

* добивате представа за лоялните и нелоялните прояви;

* запознавате се с процеса на формиране на лоялността у персонала, заедно с етапите, закономерностите и ключовите моменти на този процес;

* разбирате кои са необходимите условия и способите за изграждането на ефективна лоялност;

* научавате как сигурно да изградите у служителите и сътрудниците си увереност и преданост към фирмата;

научавате как да изградите работеща програма за формиране, развитие и утвърждаване на лоялността във фирмата.

error: Съдържанието не може да се копира.