Съвършената връзка с детето

  • Начало
  • Съвършената връзка с детето

Връзката на родителя с детето е удивителна и ексклузивна. Тя е от изключително значение и за двете страни, но влиянието, което оказва върху целия жизнен път на все още малкото създание, е поразително. Отговорният родител знае, че освен любов детето се нуждае от сигурност, а тя се постига със здрава и честна комуникация помежду им.

Все по-забързаното ежедневие, съпроводено от стрес и проблеми, крие риска да пренебрегнем своето дете. Възрастният трябва да намери подходящия индивидуален път към детето си, да знае как да успокоява крехката му психика. За това са необходими познания и оригинален подход към малкия човек, които да са основани на опита.

Нашите специалисти предлагат практически решения на въпросите:

  • Как да говорим с детето?
  • Как да поддържаме статута на ползващ се с доверие родител?
  • Как да бъдем равноправни партньори с детето си?
  • Как да преодолеем вреден навик, агресивно поведение или друг поведенчески проблем с детето си?
  • Как да покажем на детето, че е сбъркало?
  • Кога и как да отказваме на детето си?
  • Как да изградим емоционална връзка с него?
  • Как да открием потенциала на детето и да провокираме развитието му?

Помогнете на детето си да открие безценния път към Вас чрез общуването!

„Благополучието и нещастието на всеки народ зависи от това как е изградено обучението и възпитанието на децата.”

error: Съдържанието не може да се копира.