Съвременни подходи в педагогическото общуване

  • Начало
  • Съвременни подходи в педагогическото общуване

Обучението  „Съвременни подходи в педагогическото общуване“ е непосредствено продължение на обучението „Педагогика на общуването“. В него задълбочено и специализирано се разглеждат иновативните подходи при педагогическото общуване с децата. 

error: Съдържанието не може да се копира.