Стандартизиран подбор на персонал

  • Начало
  • Стандартизиран подбор на персонал

Набирането и подбора на персонала е едно от най-големите предизвикателства в управлението на организацията. Осигуряването на точния човек за точното работно място е трудна задача, за това за нейното решаване са необходими кактоспециалисти по персонала,така и ръководителите на всяко равнище.

Независимо от това навсякъде се признава, че един от най-важните фактори за успеха на организацията е пригодността на хората за работата, която извършват.

Процедурата по стандартизиран подбор на персонал преминава през следните основни етапи:

1. Планиране потребностите на организацията от персонал.

2. Определяне на изискванията към кандидатите.

3. Набиране на подходящи кандидати.

4. Подбор на най-подходящия кандидат.

error: Съдържанието не може да се копира.