Смарт техники за повишаване на работоспособността

  • Начало
  • Смарт техники за повишаване на работоспособността

Инфо за програмата: Овладяване на нови методи и техники за леко и позитивно решаване на стресови ситуации. Всеки участник открива своята конкретна техника за преодоляване на стреса, за по ефективно управление на работния процес. Освобождавайки стреса и натрупания професионален синдром води до по – високи резултати във всички направления на личностово, професионално развитие.

Терминът  “СТРЕС”  е въведен от Ханс Селие и гласи:

“Всеки фактор, бил той химически, физически, инфекциозен или психологически, който може да наруши равновесието в организма, се нарича стресор.”

Какво е професионален стрес?
Състояние, което изтощава нашия организъм и е резултат от необходимостта непрекъснато да се адаптираме към продължителните изменения на средата, в която живеем. Опасен ли е професионалният стрес?

– ДА! Да се избягва прекалено силният и хроничният стрес.

– Крайният резултат може да бъде появата на психосоматични заболявания и/или психични разстройства.

Симптоми, причинени от стрес:

 Отсъствия от работа по основателни или неоснователни причини;

 Нежелание при посещение на работното място;

 Нежелание при участието в работния процес;

– Високо ниво на текучество на кадри;

– Насилие и психологически тормоз;

– Намалена трудоспособност

Основни стратегии за превенции на стреса

– Премахване на причиняващите стрес условия на труд и намаляване неблагоприятното им влияние

 – Приспособяване на промените в работната среда към индивидуалните характеристики на работещите.

 – Увеличаване на индивидуалната резистентност към стреса

error: Съдържанието не може да се копира.