Сексуално възпитание и образование

  • Начало
  • Сексуално възпитание и образование

Един от най-важните етапи в развитието и възпитанието на децата е откриването на разликите между двата пола. Неговото значение е изключително голямо, защото определя здравото възприемане и сексуално развитие на детето по-късно. Ако знаете как да реагирате на смущаващите въпроси на малкия човек и как да им отговаряте честно и без да го обърквате, спестявате неудобството от подобен разговор след време, както и опасността детето да попадне на неподходяща информация в неподходяща среда.

С помощта на обучението Сексуално възпитание и образование – за училища:

–  Осведомени сте за възрастта и особеностите при първия допир на детето със сексуалността;

– На ясно сте с разликите във възприемането при момчетата и момичетата;

– Научавате се как подходящо да отговаряте на въпросите на детето;

– Запознавате се с примерните модели на поведение спрямо детето;

– Разглеждате особеностите при половата идентификация и хомосексуалисти;

– Избирате желания подход към изучаването на другия пол от децата.

Осигурете на детето си благоприятни условия за откриване на сексуалността и признаците й още сега.

error: Съдържанието не може да се копира.