Развитие на креативността в НУП

  • Начало
  • Развитие на креативността в НУП

Креативността е даденост, която съществува от нашето раждане и за да се формира една креативна личност е нужно да дадем на детето необходими стимули за неговото развитие. Съвременната педагогика възприема детето като творец, а не само като рецептор, както го е възприемало традиционното обучение. Сега се взима предвид вътрешния свят на детето, неговите чувства, мисли и начинът, по който ги изразява. Вътрешният свят на индивида е много богат, той не само възприема информацията, но и я чувства, което го прави способен да изразява и съответно да твори.

В обучението „Развитие на креативността при деца от начална училищна възраст“ Ви предлагаме практически задачи и игри за ефективно развитие на креативността в децата.

Обучението е предназначено за педагози от началната степен и родители.

error: Съдържанието не може да се копира.