Развитие на екипните взаимоотношения

  • Начало
  • Развитие на екипните взаимоотношения

Инфо за темата: Усъвършенстване уменията за участие в отделните етапи на развитие на групата и екипа, изграждане на доверие, повишаване на мотивацията за съвместна работа и култура за принадлежност към училището.

error: Съдържанието не може да се копира.