Работа с ученици с агресивно поведение

  • Начало
  • Работа с ученици с агресивно поведение

Актуалността на проблема поражда редица въпроси и тревога сред възрастните поради нарастването на детската агресивност в предучилищна и училищна възраст в резултат на динамични социалноикономически промени в обществото и като задължителен момент в социалното съзряване на детето.

Обучението е предназначено за педагози от предучилищната, началната и средна степен.

Цели на обучението:

* отговор на въпроса какви са причините за проявите на агресивно поведение;

* представяне на моделите на поведение на децата, водещи до агресивни прояви;

* усвояване на възможните модели на поведение от страна на детския учител спрямо тези прояви;

* ограничаване на негативните форми на агресия в ранна училищна възраст;

* принципи и насоки за работа с агресивни деца;

* представяне на ефективни модели за възпитание на децата в усвояване на по-приемливо проявление на агресията – по-рядко казване „Не“ и повече показване „Как“ децата да общуват.

error: Съдържанието не може да се копира.