Работа с деца с агресивно поведение

  • Начало
  • Работа с деца с агресивно поведение

Инфо за темата: Овладяване на нови методи и техники за работа с деца с агресивно поведение. Корекционно-възпитателната работа. RICH – подход. Как да открием агресията? Целенасоченото включване на всички педагогически фактори, целящи преодоляване на агресията по принцип и в частност, с цел преодоляването на всякакъв вид агресивно поведение сред децата.

error: Съдържанието не може да се копира.