Работа с деца със СОП

Обучението обхваща следните проблемни области:

* Какво е „СОП“ и как точно да се оцени и диагностицира при детето;

* Образованието на деца със специални образователни потребности – същност, съставни елементи, състояние, проблеми, иновативни практики, изисквания и постижения;

* Какво е „специална педагогическа потребност“ и как специалистите да се работи с такива деца в училищната/ незащитена среда;

* Параметрите и приложимостта на интегрираното обучение.

error: Съдържанието не може да се копира.