Работа с агресивни деца

Актуалността на проблема поражда редица въпроси и тревога сред възрастните поради нарастването на детската агресивност в предучилищна и училищна възраст в резултат на динамични социалноикономически промени в обществото и като задължителен момент в социалното съзряване на детето.

Тренингът е предназанчен за педагози от предучилищната, началната и средна степен.

Цели на тренинга:

  • отговор на въпроса какви са причините за проявите на агресивно поведение;
  • представяне на моделите на поведение на децата, водещи до агресивни прояви;
  • усвояване на възможните модели на поведение от страна на детския учител спрямо тези прояви;
  • ограничаване на негативните форми на агресия в ранна училищна възраст;
  • принципи и насоки за работа с агресивни деца;
  • представяне на ефективни модели за възпитание на децата в усвояване на по-приемливо проявление на агресията – по-рядко казване „Не“ и повече показване „Как“ децата да общуват.
error: Съдържанието не може да се копира.