Психодиагностиката в бизнеса

  • Начало
  • Психодиагностиката в бизнеса

Напредъкът в бизнеса е основна цел на всяка организация. Естествено, за нейното постигане са необходими много желание и труд. Създаването на успешни екипи се основава на управлението на силните страни на хората. Това предполага проучване на специфичните психологически характеристика на хората, бързо и лесно откриване на силните страни, качеството на възможностите за извършване на определена дейност. Мотивацията има особено голямо значение за ефективността и удовлетворението от работата. Затова е необходимо да се идентифицират факторите, които й оказват благоприятно влияние.

Целта на обучението е:

– участниците да видят възможностите за оптимизиране на работния процес;

– да увеличат оптимално мотивацията на персонала, като разберат кои фактори повишават активността;

– да видят кои индивидуалнопсихологически особености влияят върху успешното личностно развитие и как допринасят за постигането на работните цели;

– усъвършенстване на ефективната комуникация с цел преодоляване на недоразуменията и спестяване на време;

– придобиване на умения за оптимизиране на екипната работа;

– усвояване на методики за диагностика на психичните състояния и качествата на личността, на междуличностните отношения в колектива, както и психодиагностика при професионалния подбор на кадрите.

 

error: Съдържанието не може да се копира.