Протокол и етикет – дрескод и култура

  • Начало
  • Протокол и етикет – дрескод и култура

Инфо за темата: В днешния делови свят не е достатъчно само да си добър професионалист. Умението да осъществяваш контакти, да демонстрираш добри маниери и поведение, емпатия и  доверие, става все по-важно. Без тези умения, контактите  ви са  обречени. Учтивото професионално поведение и фирмена култура се  превръщат в знак за качество. Запознайте се с тях и ги прилагайте  във  вашето ежедневие. Успех! Усвояване на знания за фирмени ценности, символи и ритуали. Фирмен протокол, визия, стил, маниери и умението да говорим. Принципа на седемте „С-та“ – Пълнота (completeness), Краткост (conciseness), Уважение (consideration), Конкретност (concreteness), Яснота (clarity), Учтивост(courtesy), Коректност(correctness).

Етикетът е съчетание от традиции, основани на учтивостта, ефикасността и логиката, които са еволюирали през вековете. Той предоставя система, в която да се оперира. Мислете за етикета като за правила  на  някаква игра.  Бихте  ли  играли  голф  или  футбол,  без  да познавате правилата? Дори да го направите, мислите ли, че ще ви поканят да играете отново?

Днес всеки се нуждае не само да бъде талантлив в своята област, а също и да бъде човек с приятно поведение при общуване в обществото, със знания относно бизнес етикета както и в управлението  на  впечатленията  за  своята  личност, които  да  прилага ежедневно.

Има какви ли не митове за добрите обноски. Някои хора смятат, че изисканите маниери ви превръщат в лигльо или сноб или че ви пречат да бъдете „естествени”. Други вярват, че овладяването на добрите маниери е сложно изкуство и отнема много време. Нищо от това не е вярно. Изискванията на етикета не потискат индивидуалната изява. Не трябва  да  издевателствате  над  личността  си,  за  да  бъдете  учтиви. Етикетът изисква малки инвестиции, достатъчни за реализирането на големи печалби.

Кодът на облеклото е част от корпоративния имидж и това започва да се осъзнава от все повече компании.

В някои компании изискванията към облеклото са част от корпоративната култура – дрескодът съществува от дълго време, записан е във вътрешния правилник и служителите го възприемат като даденост.

  • Езикът на дрехите – тяхното значение на работното място
  • Същност и функционалност на модата
  • Мъжкият облик

Колко и какви дрехи трябва да има съвременният мъж? Колкото желае! Съществува само долна граница – за всекидневна употреба се препоръчват сивият и синият цвят, а за тържествени случаи – черен.

  • Женският облик

Той се характеризира с умереност във всичко, с класически модели облекло и обувки, отсъствие на ярки разцветки, умерен грим, разумно количество украшения по дрехите, един или два не много обемни пръстена.

Етикетът е свидетелство за уважение към нови … в това число и към чуждата култура . Някой различия само на пръв поглед са дребни но това са индикации в поведенческия код на хората от различни култури който имат съществено значение при общуването.

Желателно е при среща с друга култура предварително да проучим техният етикет и дрескод, за да избегнем неловките ситуации.

error: Съдържанието не може да се копира.