Приложение на психодиагностичните методи в бизнеса

  • Начало
  • Приложение на психодиагностичните методи в бизнеса

Напредъкът в бизнеса е основна цел на всяка организация. Естествено, за нейното постигане са необходими много желание и труд. Създаването на успешни екипи се основава на управлението на силните страни на хората. Това предполага проучване на специфичните психологически характерситика на хората, бързо и лесно откриване на силните страни, качеството на възможностите за извършване на определена дейност. Мотивацията има особено голямо значение за ефективността и удовлетворението от работата. Затова е необходимо да се идентифицират факторите, които й оказват благоприятно влияние.

Целта на коучинга е:

  • участниците да видят въможностите за оптимизиране на работния процес;
  • да увеличат оптимално мотивацията на персонала, като разберат кои фактори повишават активността;
  • да видят кои индивидуалнопсихологически особености влияят върху успешното личностно развитие и как допринасят за постигането на работните цели;
  • усъвършенстване на ефективната комуникация с цел преодоляване на недоразуменията и спестяване на време;
  • придобиване на умения за оптимизиране на екипната работа;
  • усвояване на методики за диагностика на психичните състояния и качествата на личността, на междуличностните отношения в колектива, както и психодиагностика при професионалния подбор на кадрите.
error: Съдържанието не може да се копира.