Приемственост на обучението по БЕЛ

  • Начало
  • Приемственост на обучението по БЕЛ

Курсът е насочен към преодоляване на трудностите, съпътстващи началното обучение по български език и литература при преходните етапи – подготвителна група/първи клас и четвърти/пети клас. Учителите от началния етап на СОУ се запознават със системите на обучение в подготвителна група и в пети клас и с оглед на това се определят приоритетите в началния курс на обучение по български език и литература.         Обучаваните овладяват и стратегии за прилагане на компенсаторни техники, които са с цел да се постигне синхрон в езиковото и литературното развитие на учениците през различните етапи на обучение.

error: Съдържанието не може да се копира.