Преодоляване на конфликтите и стреса

  • Начало
  • Преодоляване на конфликтите и стреса

Представяте си ежедневието без стрес като непостижимо чудо? Имате усещане за недостиг на време, поели сте големи отговорности и изпадате в конфликтни ситуации? Ако знаете как да си спестите допълнителното емоционално натоварване на работното място, Вие ще облекчите себе си, близките си и ще възвърнете чувството за удоволствие от работата! 

Едно от най-важните качества на доказания ръководител е способността за преодоляване на конфликти. Това качество му помага както за резултатния напредък на екипа му, така и при печеленето на преговори.

С практическото обучение „Преодоляване на конфликти и стресови ситуации” Вие ще можете да подобрите живота си, защото ще добиете умения за:

  • Откриване причините за възникване на конфликти и стрес;
  • Неутрализиране на тези причини;
  • Познаване автентичните си реакции при породил се конфликт и умение да се контролират;
  • Преодоляване на бариерите в общуването;
  • Овладяване на ситуации като важни преговори;
  • Практично откриване на позитивната сила в конфликтните отношения.
error: Съдържанието не може да се копира.