Превенция на зависимостите

  • Начало
  • Превенция на зависимостите

Всяко живо същество е зависимо в някаква степен. От сериозно значение обаче е естеството на определена зависимост – дали е съобразена с нашата природа или е придобита и неестествена зависимост, която  вместо към  хармония с природата ни води към страдание.

Най-уязвимата група, податлива към външни влияния – това са децата. Изграждането на ценностна система при тях, която да поддържа силата и волята им в ситуации, когато могат да бъдат подведени, е много важно. Ролята на педагога при формирането и утвърждаването на тези ценности, е изключително голяма.

Обучението „Превенция за използване на вещества, водещи до зависимости” Ви предлага ефективни техники за разпознаване на симптоматиката  и методология за преподаване и индивидуална работа.

 

error: Съдържанието не може да се копира.