Превенция за използването на вещества, водещи до зависимости (тютюнопушене, алкохол,наркотици)

  • Начало
  • Превенция за използването на вещества, водещи до зависимости (тютюнопушене, алкохол,наркотици)

Инфо за програма: Усвояване на техники за разпознаване на симптоматиката и методологията за преподаване и индивидуална работа. Основни термини и терминологии за видовете зависимости. Как да разпознаем симптомите зависимите?  Как да въздействаме върху различните видове зависимости.

В последните години употребата на наркотици и алкохол набира скорост и застрашава цялото общество. За жалост този проблем засяга не само хората, които употребяват психоактивни вещества, но и техните семейства, близки, социалната им среда.

Най – често първият сблъсък с веществата се случва в училищна възраст, когато младите хора имат нуждата да експериментират, да бъдат забелязани, подкрепяни и насърчавани. В този период те лесно намират наркотиците, смятайки че от тях ще получат това, което им липсва. Именно поради тази причина вие наравно с родителите носите отговорност и можете да бъдете полезни за предотвратяването и ограничаването на последиците, породени от употребата на наркотици или алкохол.

Обикновено пристрастяването е процес, който се развива с времето. Пристрастяването може да се разглежда и като продължаване на употребата на вещество или извършването на дейност, въпреки негативните последствия, свързани с тях.

Удоволствието и насладата, които са изпитани първоначално, обаче, с продължението на употреба на веществото или дейност води да необходимост от употребата им за да се възвърне нормално състояние (състоянието от преди започването). Той се свързва с промените в мозъчната биохимия и структурните промени на мозъка, които настъпват след употребата на „пристрастителя“, наричан още наркотик.

Терминът наркотик се смята, че идва от гръцкия лекар Гален и се отнася към вещества, които притъпяват сетивата и усещанията и/или произвеждат състояние на вцепененост, скованост или лека парализа. Наркотикът е вещество, чийто прием променя функционирането на мозъка и оттам влияе върху психическото, емоционалното и физическото състояние на индивида. Ефектите му могат да бъдат стимулиращи, депресиращи или халюциногенни.

В помощ на учителя

Преди да направите хипотеза, че някой от вашите ученици употребява наркотици, имайте предвид, че част от признаците за употреба на психоактивни вещества са атипични и могат да се наблюдават при навлизане в юношеството или при травмиращо преживяване. Поради това е добре да разглеждате признаците за употреба винаги в определен контекст, така ще намалите риска от некоректна интерпретация.

error: Съдържанието не може да се копира.