Превенция за използването на вещества, водещи до зависимости (тютюнопушене, алкохол, наркотици)

  • Начало
  • Превенция за използването на вещества, водещи до зависимости (тютюнопушене, алкохол, наркотици)

Инфо за темата: Разпознаване на симптомите на различните видове зависимости. Методите на педагогическо-психологическо въздействие при различните зависимости. Как да разпознаем реални резултати от нашата работа? Да консултираме ли или да потърсим помощ при зависимите?

error: Съдържанието не може да се копира.