Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца

  • Начало
  • Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца

Инфо за програма: Усвояване на възможни модели на поведение от страна на учителя спрямо проблемното поведение на децата. Осигуряване на положителна среда за работа на децата. Децата искат да бъдат постоянно активни, те търсят и се нуждаят от интензивност в преживяванията си, но и от постоянна обратна връзка от учителите по отношение на своето поведение. Много е важно да кажете на проблемните ученици, че разбирате как се чувстват. Като учител, трябва да направите всичко възможно учениците да се чувстват забелязани и оценени. Дори просто да поздравявате всяка сутрин проблемните си ученици и да ги питате нещо свързано със спорт или тяхно хоби, ще успеете да демонстрирате интерес и загриженост. Понякога всичко, от което тези деца имат нужда е разбиране, внимание и човешко отношение.

Напоследък все по-често срещаме употребата на термина „проблемно поведение”. Какво означава това?

Проблемното за едни си е съвсем приемливо за други. Когато става дума за децата, обаче, ние възрастните приемаме нашите разбирания и социални норми за „приемливи”, а тези, детските, които не разбираме-за неприемливи.

Детето ви има не само физически, но и основни интелектуални потребности. И за да ги разберете, не е зле да сте наясно за начина, по който то възприема света. Не бива да забравяте, че за вашето дете светът е като филм, чийто образ се фокусира постепенно.

Важно е да се разбере тази постепенност в „зараждането“ на детската  вселена; важно е да знаете, че ако осигурявате на детето си подходящи интелектуални стимули, вие помагате на вселената му да се формира. Или, по думите на швейцарски психолог : „Колкото повече детето вижда и чува, толкова повече иска да види и чуе.“

В Аюрведа всеки един човек се смята че спада към един от трите типа или доши – Вата, Пита и Кафа. Трите доши са различни и ведическото знание препоръчва различен начин на хранене за всеки един тип. Също така обаче има и т.нар. тридошови храни и рецепти, които чрез добавяне на ‘за всекиго по нещо’ и чрез балансирането на различието са добри и за трите типа. По същия начин в рецептата на пълноценната връзка дете-родител има за всекиго по нещо, като баланса се постига чрез общуване, доверие и емпатия както към детето, така и към емпатия към себе си. И, разбира се, щипка любов.

error: Съдържанието не може да се копира.