Познания за европейската интеграция и ЕС

  • Начало
  • Познания за европейската интеграция и ЕС

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

* Запознаване с ключови събития и важни документи в процеса на европейската интеграция и тяхната връзка със съвременната европейска история;

* Запознаване с основните институции на ЕС, и дейността на всяка от тях. Подчиненост и взаимна връзка между институциите.

* Придобиване на основни познания, необходими при кандидатстване в държавната администрация, международни, политически, обществени и граждански организации и институции, както и в структури, които разработват съвместни проекти с европейски институции или подготвят такива проекти.

error: Съдържанието не може да се копира.