Позитивно решаване на конфликти

  • Начало
  • Позитивно решаване на конфликти

Изпадали ли сте в конфликтна ситуация? Ако отговорът е отрицателен, то Вие сте изключителен пример. В ежедневието различните хора преживяват неразбирателства с околните постоянно и със сигурност знаят колко неприятни са тези ситуации и какво неспокойство причиняват.

По-важното е не просто да преживявате конфликтни ситуации, а да се справяте, при това ефективно и навременно с тях. Плюсовете на това умение гарантират успешни контакти с хората от Вашето обкръжение/бизнес и интимни партньори.

Постиженията в преодоляването на конфликти се постигат от вътрешно уравновесени и удовлетворени личности, защото хората много често са по-сърдити на самите себе си, отколкото на всеки друг.

С помощта на обучение Позитивно решаване на конфликти” Вие:

– Формирате подходяща конфликтна компетентност;

– Разучавате понятието конфликт, видовете конфликти и естествените типове поведение в конфликтна ситуация;

– Развивате умения за асертивно поведение;

– Откривате причините за създаване на конфликтни ситуации;

– Предотвратявате разрастването на конфликти и стопирането им в начален етап;

– Спестявате си допълнителния стрес от неразбирателствата между околните.

Обучението включва:

– запознаване със съвременните обучителни програми и методиките за създаване,

– изграждане на практически умения за разработване на програми за българското училище.

error: Съдържанието не може да се копира.