Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността

  • Начало
  • Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността

Инфо за темата: Познания на съвременните обучителни програми и методики за решаване на конфликти. Изграждане на практически умения за разработване на програми за българското училище. Предотвратяване разрастването на конфликти и стопирането им в начален етап. Откриване на причините за създаване на конфликтни ситуации. Развиване на умения за асертивно поведение.

error: Съдържанието не може да се копира.