Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността чрез емпатия

  • Начало
  • Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността чрез емпатия

Инфо за темата: Познания за съвременните методи за развитие на асертивност и трите вида емпатия – когнитивна: да виждаш през очите на другия; емоционална – да чувстваш това което чувства другия; емпатична загриженост – да изразяваш загриженост за другия човек.

Познавайки трите основни метода ние развиваме нашата личност и постигаме все по  – високи резултати.

error: Съдържанието не може да се копира.