Подготовката на децата за училище

  • Начало
  • Подготовката на децата за училище

Подготовката и готовността на децата за училище е един от актуалните проблеми с непреходно значение, разглеждан в различни аспекти от педагози, психолози, медици и социолози както в теоретичен, така и в практически план с цел да се преодолеят трудностите в кризисният период от предучилищното детство към началното училище.

С това обучение Вие се запознавате с основните критерии, по които могат да се направят  изводи за готовността на дадено дете да започне училище. Получавате методики за изследване готовността на децата за училище.

error: Съдържанието не може да се копира.