Повишаване мотивацията за учене

 • Начало
 • Повишаване мотивацията за учене

В съвременното училище въпроса за мотивацията за учене може да се нарече централен, тъй като мотивът се явява източник на дейността и изпълнява функции на подбуждане и смислообразуване. Дейност без мотивация или не се осъществява изобщо, или се оказва крайно несполучлива или неустойчива във времето. От това как се чувства в определена ситуация даден ученик зависи обема на усилията, които той ще приложи в учението. Ето защо е важно целия процес на обучение да предизвиква у детето интензивно вътрешно влечение към знания и напрегнат умствен труд. Едно от главните условия за осъществяването на дейност и достигане до определена цел, се явява мотивацията. И тъй като в основата на мотивацията са потребностите и интересите на личността, то е напълно логично да се направи заключението, че, за да постигне добри успехи ученикът, е необходимо да се направи така, че обучението да стане желан процес. В този контекст мотивът се разглежда като насоченост на ученика към отделните страни на учебната работа, свързана с вътрешното му отношение към нея.

В тренинга „Повишаване мотивацията за учене на учениците” Вие ще получите познания за:

 • Базисните понятия и концепции за мотивацията на ученика за учене;
 • Характеристиките на мотивацията за учене;
 • Функциите на мотивацията за учене;
 • Факторите, които оказват влияние на мотивацията за учене;
 • Етапи на формирането й;
 • Класификация на мотивацията за учене;
 • Видове мотиви за учене;
 • Как да формираме и развием мотивацията за учене на ученика;
 • Функции.

Обучението „Повишаване мотивацията за учене на учениците“ е предназначено за педагози и родители.

error: Съдържанието не може да се копира.