Оценяване по БЕЛ в начален етап

  • Начало
  • Оценяване по БЕЛ в начален етап

Курсът за обучение на учители е свързан с повишаване на техните компетенции да диагностицират резултатите от ограмотяването, езиковото и литературното развитие на учениците от 1-4 клас през различните етапи на обучението. Обучаваните учители усвояват система от диагностични задачи, чрез които да се оцени достигнатото по съответните теми и раздели в обучението по български език и литература. Овладяват се и умения за оценка и на комуникативно- речевите способности на учениците за ефективно участие в речева комуникация. Учителите получават и набор от тестове, които да използват в практиката си за оценяване на достигнатите резултати в обучението.

error: Съдържанието не може да се копира.