Оценка качеството на персонала

  • Начало
  • Оценка качеството на персонала

Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда. Целта на това оценяване е постигане на по-голяма ефективност в работата, подобряване на организацията и развиване потенциала на всеки служител. Оценяването на персонала заема централно място в управлението, защото помага на всеки служител да разбере своята роля в организацията, което ще подпомогне едно по-пълно и подходящшо покриване нуждите на работодателя. Правилно извършената оценка на персонала е полезна и за вътрешната комуникация в организацията.

Тренингът е предназначен за собственици, мениджъри и управители на фирми и организации, както и за ръководители на отдел „Човешки ресурси”.

В тренинга са включени следните теми:

  • какво трябва да знае ръководителя и сътрудника преди атестацията;
  • самооценка на сътрудника и оценка на ръководителя;
  • оценка на допълнителни експерти и вземането на решение;
  • защо ръководителят трябва да пише отчет на резултатите от атестацията и какво трябва да съдържа тя;
  • кога и защо се провежда постаатестационна беседа със служителя и как да се проведе.
error: Съдържанието не може да се копира.