Оценка за качеството на персонала

  • Начало
  • Оценка за качеството на персонала

Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда. Целта на това оценяване е постигане на по-голяма ефективност в работата, подобряване на организацията и развиване потенциала на всеки служител. Оценяването на персонала заема централно място в управлението, защото помага на всеки служител да разбере своята роля в организацията, което ще подпомогне едно по-пълно и подходящо покриване нуждите на работодателя. Правилно извършената оценка на персонала е полезна и за вътрешната комуникация в организацията.

Тренингът е предназначен за собственици, мениджъри и управители на фирми и организации, както и за ръководители на отдел „Човешки ресурси“.

В тренинга са включени следните теми:

какво трябва да знят ръководителят и сътрудникът преди атестацията;
самооценка на сътрудника и оценка на ръководителя;
оценка на допълнителни експерти и вземането на решение;
защо ръководителят трябва да пише отчет на резултатите от атестацията и какво трябва да съдържа тя;
кога и защо се провежда постатестационна беседа със служителя и как да се проведе.

error: Съдържанието не може да се копира.