Обучение в демократично гражданство.

  • Начало
  • Обучение в демократично гражданство.

Процесът на социализация на младите хора става все по-труден и неорганизиран. Само семейството като институция не може да се справи успешно с тази роля. Училището също не предлага достатъчно социална подготвеност за живота.

Чрез този тренинг Вие ще се запознаете с обхвата, съдържанието и методологията в преподаването на човешките права и отговорности в училището.

error: Съдържанието не може да се копира.