Набиране на средства

Набирането на средства е процес, при който се идентифицират и развиват приятелствата на организацията, опознават се хората, които вярват в нейната мисия, хората, които желаят да помогнат и участват в реализацията на нейните цели. Това е процес на развитие и просперитет на самата организация, така че да се стимулира и привлича участието на всички, които споделят нейните желания и надежди.

Този тренинг е полезен за Вас, защото:

  научавате как да набирате средства чрез организиране на събития;

– получавате 10 ключови правила за набирането на средства;

– запознавате се с нормативната уредба на дарителските практики в България;

– научавате как се набират средства за кауза;

– усвоявате видовете техники за набиране на средства.

 „Набиране на средства“ е обучение, при което участниците се запознават стеоретичните основи на дарителството, с техниките и технологиите за приложение и развитие на дарителски кампании, методиките за изработване и приложение на програми за набиране на средства.

error: Съдържанието не може да се копира.