Мултимедийни проекти по БЕЛ за начален етап

  • Начало
  • Мултимедийни проекти по БЕЛ за начален етап

Курсът е насочен към овладяването на умения за работа с мултимедийна техника и използването й за целите на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ. На обучаваните учители се представя методика за изграждане на мултимедийни проекти, която отразява съвременните изисквания към урока. В хода на обучението си учителите усвояват конкретни умения за структуриране на мултимедийни проекти и за тяхното презентиране.

Едновременно с това те се научават сами да създават видеоклипове, подходящи за целите на литературното обучение и методическата работа за развитие на свързаната реч. В края на обучителния курс учителите могат самостоятелно да изграждат мултимедийни проекти на уроци и да ги използват ефективно в педагогическата си практика.

error: Съдържанието не може да се копира.