Мотивация на персонала

Симулацията е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отдели за управление на персонала.

Разглеждат се следните теми:

 • същност на мотивацията;
 • съставни части на процеса мотивация;
 • мотивационно въздействие върху подчинените.

Чрез симулацията „Как да мотивираме персонала си“ Вие ще си отговорите на следните въпроси:

 • Кога трябва да започне мотивацията на персонала Ви?;
 • Как да се повиши ефективността на работата?;
 • Какво, как и в какъв период от време мотивира Вашите служители?;
 • Какво трябва да знае и умее ръководителят, за да може успешно да мотивира персонала си?;
 • Какво трябва да правите, ако се сблъскате със саботаж?;
 • Как да постъпите, ако слушателят Ви е неуправляем?;
 • Как правилно да критикувате и хвалите?;
 • Как да направите контрола мотивиращо средство?
error: Съдържанието не може да се копира.