Методи за оценка на трудовото представяне

  • Начало
  • Методи за оценка на трудовото представяне

Много често причина за неуспеха на определен отдел или организация се оказва липсата на система за оценяване на персонала. Оцеляването на дадена компания и способността да се възпроизвежда с печалба силно зависи от системата за оценка на труда. Целта на това оценяване е постигане на по-голяма ефективност в работата, подобряване на организацията и развиване потенциала на всеки служител. Оценяването на персонала заема централно място в управлението, защото помага на всеки служител да разбере своята роля в организацията, което ще подпомогне едно по-пълно и подходящо покриване нуждите на работодателя. Правилно извършената оценка на персонала е полезна и за вътрешната комуникация в организацията.

Тренингът е предназначен за собственици, мениджъри и управители на фирми и организации, както и за ръководители на отдели, подразделения и други структурни звена.

В обучението са включени следните теми:

– какво трябва да знаят ръководителят и сътрудникът преди атестацията;

– самооценка на сътрудника и оценка на ръководителя;

– оценка на допълнителни експерти и вземането на решение;

– защо ръководителят трябва да пише отчет на резултатите от атестацията и какво трябва да съдържа тя.

 

error: Съдържанието не може да се копира.