Маркетинг и мениджмънт на образованието

  • Начало
  • Маркетинг и мениджмънт на образованието

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

* Що е маркетинг на образованието;

* Що е мениджмънт на образованието;

* Да разгледат маркетинга като процес, чрез който една организация се отнася творчески, продуктивно и рентабилно към пазара(родители – ученици);

* Да развият практически умения като  поставят на преден план ориентацията към потребителя като основна отличителна черта на маркетинга;

* Да тренират,  идеята да стане реалност и как да получат добавена стойност.

error: Съдържанието не може да се копира.