Лайф коучинг

Лайф коучингът е насочен към индивидуална работа с клиента с цел подобряване на всички сфери в живота- самооценка, взаимоотношения, личностно израстване. Основното е не разнищване на проблемите и трудностите, а откриване на истинските решения и разработването на ефективни стратегии за осъзнат живот. Лайф коучингът дава възможностите за постоянно и целенасочено развитие на личността, както и повишаване на собствената ефективност.

error: Съдържанието не може да се копира.