Коучинг методи във възпитанието и ученето

  • Начало
  • Коучинг методи във възпитанието и ученето

Инфо за програма: Трансформиране от преподаване на учебно съдържание към използване на съвременни, иновативни подходи и методи като консултиране, менторинг и коучинг за създаване на подкрепяща атмосфера в класната стая, стимулираща разгръщане потенциала на всяко дете. Най-голямото предизвикателство пред учителя в процеса на преподаване е да развива мотивацията за учене и стремежа към цялостен напредък на учениците, да умее да ги насочва към формулиране и постигане на значими цели, да използва ефективни и позитивни методи, чрез които да адресира неприемливо поведение, или да разрешава конфликти и проблеми по време на учебния процес.

Напоследък все по-често срещаме употребата на термина „коучинг” и слушаме за неговото приложение във възпитанието и ученето.

Какво означава това?

Представете си , че размишлявате върху тези въпроси заедно с някого, който може да ви помогне да реализирате най-смелите си мечти и да станете това, което винаги сте искали да бъдете. Това е КОУЧИНГЪТ.

Не е чудно, че в момента КОУЧИНГЪТ набира популярност.

Защо е нужен коучинга?

Всички знаем, че знанието е най-трайно, когато идва от анализ на собствения опит. Именно това прави този подход доста по-ефективен, отколкото другите различни форми на обучение и възпитание.

Коучингът е нужен, защото помага на хората да достигат своите цели:

  1. по-бързо;
  2. по най-ефективния начин;
  3. да научат много неща за себе си;

Как коучингът може да бъде от полза в учебната стая?

 Коучингът като цялостно приложим подход във времето би облекчил до голяма степен учителите в ежедневната им работа, би повишил мотивацията им и удовлетворението от професията, защото:

  • оставя отговорността за наученото изцяло в ръцете на децата и учениците;
  • кара ги да мислят;
  • води до това, те сами да се мотивират да търсят знанието и отговорите на поставенита въпроси;

Какви професионални и личностни умения са необходими, за да се прилага коучинг във възпитанието и ученето?

Учителят или възпитателят, който прилага коучинг в своята работа е компетентен професионалист, използващ специални методи и техники с помощта на подходящи въпроси. Той помага на детето да постигне личен успех, подкрепяйки го в откриването на самия себе си. Коучът дава метод, структура и съпричастност.

Предимства от прилагането на коучинг подходи във възпитанието и ученето

Идеята е да се подкрепи българското образование в изграждането на устойчива и ефективна система, в която обучаващите се получават ценни знания и умения, а преподавателите повишават увереността и експертизата си чрез съвременни, иновативни методи за комуникация, обучение и личностно развитие.

error: Съдържанието не може да се копира.