Коучинг методи във възпитанието и ученето

  • Начало
  • Коучинг методи във възпитанието и ученето

Инфо за темата: Трансформиране от преподаване на учебно съдържание към използване на съвременни, иновативни подходи и методи като консултиране, менторинг и коучинг за създаване на подкрепяща атмосфера в класната стая, стимулираща разгръщане потенциала на всяко дете. Най-голямото предизвикателство пред учителя в процеса на преподаване е да развива мотивацията за учене и стремежа към цялостен напредък на учениците, да умее да ги насочва към формулиране и постигане на значими цели, да използва ефективни и позитивни методи, чрез които да адресира неприемливо поведение, или да разрешава конфликти и проблеми по време на учебния процес.

error: Съдържанието не може да се копира.