Коучинг за лидери – практическата психология в помощ на педагогическата практика

  • Начало
  • Коучинг за лидери – практическата психология в помощ на педагогическата практика

Инфо за темата: Функциите на съвременния учител се променят под въздействие на обществените процеси. Те се трансформират в посока от преподаване на знания към формиране на социални и емоционални компетентности у учениците. Този нов поглед към педагогиката предполага интегриране на някои основни социално-психологични принципи в педагогическата практика. Подобен подход би помогнал на учителя да управлява класа, разглеждайки го като малка социална група. По този начин той може да контролира динамиката и сплотеността на класа, като утвърждава собствения си авторитет и повишава ефективността на образователния процес.

error: Съдържанието не може да се копира.