Конфликти

Изпадали ли сте в конфликтна ситуация? Ако отговорът е отрицателен, то Вие сте изключителен пример. В ежедневието различните хора преживяват неразбирателства с околните постоянно и със сигурност знаят колко неприятни са тези ситуации и какво неспокойство причиняват.

По-важното е не просто да преживявате конфликтни ситуации, а да се справяте, при това ефективно и навременно с тях. Плюсовете на това умение гарантират успешни контакти с хората от Вашето обкръжение/бизнес и интимни партньори.

Постиженията в преодоляването на конфликти се постигат от вътрешно уравновесени и удовлетворени личности, защото хората много често са по-сърдити на самите себе си, отколкото на всеки друг.

С помощта на тренинг „Конфликти” Вие:

  • Формирате подходяща конфликтна компетентност;
  • Разучавате понятието конфликт, видовете конфликти и естествените типове поведение в конфликтна ситуация;
  • Развивате умения за асертивно поведение;
  • Откривате причините за създаване на конфликтни ситуации;
  • Предотвратявате разрастванвето на конфликти и стопирането им в начален етап;
  • Спестявате си допълнителния стрес от неразбирателствата между околните.
error: Съдържанието не може да се копира.