Конфликтите и тяхното разрешаване

 • Начало
 • Конфликтите и тяхното разрешаване

Тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на отделите по персонала.

В тренинга „Конфликтите в организацията и тяхното ефективно управление“ Ви предлагаме следните теми:

 • какво трябва да знае ръководителят за конфликтите;
 • причини за възникване на конфликтите в организацията;
 • типове конфликти в организацията;
 • динамика на конфликта;
 • позиции и интереси на страните в конфликта;
 • способи за ефективно управление на конфликтите;
 • работа със скритите или неосъзнати конфликти между служителите;
 • асертивно поведение в конфликтите;
 • как да се дава позитивна или негативна обратна връзка на служителите, за да не стане тя причина за възникване на конфликт.
error: Съдържанието не може да се копира.