Консултирането в педагогическата дейност

  • Начало
  • Консултирането в педагогическата дейност

Обучението „Консултиране” е насочено към развитие на ученията на педагогическите съветници и класните ръководители в училищата да осъществяват ефективен консултативен процес както на индивидуално, така и на групово ниво.

Основната насоченост  на консултативното отношение между педагога и ученика е научаването на определени комуникативни и социални навици, които ще спомогнат за разгръщане на личностния потенциал на подрастващия.

Предоставя се възможност за запознаване и практикуване на отделните фази на инoвационния консултативен професионално-педагогически процес и обогатяване с техники за намеси, промени и преминаване в нови, желани състояния.

error: Съдържанието не може да се копира.