Комуникативни и презентационни умения

 • Начало
 • Комуникативни и презентационни умения

В тренинга „Комуникативни и презентационни умения“ ние Ви предлагаме ефективни начини за изразяване, пълноценно предаване на информация и привличане и задържане на вниманието на аудиторията.

В програмата на тренинга е включен пълен набор методи за получаване на ценни и полезни умения в сферата на комуникацията и способностите за презентиране като:

 • ефективно общуване;
 • видове общуване;
 • принципи и насоки при изпращането на ясно съобщение;
 • 7 основни принципа, използвани в комуникацията, за увеличаване яснотата и точността на съобщението;
 • стратегии за успешно презентиране;
 • ефективно планиране и структуриране на представянето;
 • структуриране на речта;
 • невербална комуникация;
 • кога и как да използваме визуланите средства с цел печелившо презентиране.

Обучението е полезно за ученици и техните родители, студенти, професионалисти с представителни функции  и всички други, които искат да печелят публиката по-лесно и да задържат нейното внимание. С негова помощ Вие развивате удивителни комуникационни способности и усвоявате забележителни презентативни умения.

error: Съдържанието не може да се копира.