Как да привлечем повече деца в нашата детска градина. – КОУЧИНГ

  • Начало
  • Как да привлечем повече деца в нашата детска градина. – КОУЧИНГ

Инфо за темата: Откриване на скритите творчески ресурси на екипа който работи в ДГ. Сам по себе си той е уникален и ще излязат техните силни качества който ще развият и ще дават на децата. Извличайки най – силно изразените 5 качества, за родителите който са важни с радост ще искат техните деца да бъдат при Вас.

С откриване на скритите творчески ресурси на екипа който работи в детската градина. Сам по себе си всеки екип е уникален. Ще излязат техните силни качества които ще развият и най-ценното – ще предадат на децата тези качества и ценности.

Същност на екипа

Група от хора, организирани да работят заедно, за да постигнат определени цели, които не могат да бъдат постигнати ефективно индивидуално.

Основните цели на екипа трябва да са:

– конкретни,

– измерими,

– постижими,

– подходящи,

– свързани със срокове във времето.

Характеристики на ефективния екип:

Цел: Участниците споделят целта, заради която екипът е създаден.

 Приоритети: Участниците знаят каква е задачата, от кого и до кога трябва да бъде постигнат очаквания резултат.

 Роли: Участниците знаят какви са техните роли за изпълнение на задачите и кога могат да предоставят изпълнението на друг колега.

 Решения: Процедурата за вземане на решения е ясна.

 Конфликт: Конфликтът се приема открито и се приема като важно условие за вземането на решение и личното развитие.

Груповата сплотеност е степен на сходство между членовете на групата, желанието им да останат един с друг, както и стремежите им да се харесват взаимно.

Извличайки петте най-силно изразени качества за родителите, които са важни те с радост ще искат техните деца да бъдат при Вас.

error: Съдържанието не може да се копира.