Как да привлечем нашите деца в нашето училище? Коучинг

  • Начало
  • Как да привлечем нашите деца в нашето училище? Коучинг

Инфо за темата: Да се разкрие творчеството и таланта на учителя, за да се предава на нашите ученици. Така всеки екип сам по себе си е уникален и всяко училище ще развива различни качества в учениците си. Така родителите и учениците ще могат да изберат своето училище според техните разбирания и ценности.

Не случайно училищното обучение започва на 6-7 години. Ученикът се отличава от детето в предучилищна възраст не само по това какво заведение посещава всеки ден. Това е един от преломните моменти в живота на човека и в психологията се нарича „криза на седмата година”. Основното е това, че привичната дейност и статуса вече не могат да удовлетворят повишените потребности на детето. На първо място това е познавателният интерес и желанието да бъде възрастен.

Нерядко по-високата степен на развитие, която достига детето към седмата година се смесва с проблема за готовността на детето за училищно обучение. Наблюдения в първите дни на пребиваването на детето в училище показват, че готовността за обучение в училище при много деца още не е налице.

А как да ги привлечем в училище? Каква роля играе екипът?

Екипът е група, която има обща цел и в която приносът на отделните хора взаимно се допълва. Екипът е “общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни емоционални отношения, групови норми, групови  процеси”

Екипът е вид относително постоянна група, съставена за изпълнение на определен кръг задачи и предполагаща съчетаване на дейностите на членуващите в нея индивиди.

Груповата сплотеност е степен на сходство между членовете на групата, желанието им да останат един с друг, както и стремежите им да се харесват взаимно.

Разкривайки свойте уникалности и способности, ние започваме да твориме върху нашите ученици. Чрез нашата уникалност ние ще я предадем на нашите деца. Извличайки нашите скрити заложби и таланти ние вършим всичко с лекота и по свой собствен уникален начин.

Всяко училище ще развие различни качества в учениците си. Ще разкрие техното творчество и талант. Учениците са нашето бъдеще и от нас зависи ние да дадем най-доброто от себе си за тяхното развитие.

Родителите и децата ще видят това и ще могат да изберат своето училище според техните разбирания и ценности. 

error: Съдържанието не може да се копира.