Как да обучим служителите си

  • Начало
  • Как да обучим служителите си

Коучингът е предназначен за собственици и ръководители на компании, организации и учебни отдели. 

Целите са:

* да формира системен подход за обучението на персонала;

* да даде ефективни технологии за построяване на система за корпоративно обучение;

* да свърже целите на обучението на персонала с целите на компанията или организацията.

Чрез този коучинг Вие ще си отговорите на следните въпроси:

* В какво се изразява ефективното обучение на персонала?;

* Как обучението на персонала ще увеличи конкурентноспособността на организацията?;

* Как да планираме, организираме и управляваме процеса на обучение във фирмата?

error: Съдържанието не може да се копира.