Как да бъда ефективен ръководител?

 • Начало
 • Как да бъда ефективен ръководител?

Тренингът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения.

В тренинга „Как да бъда ефективен наставник на своите служители” ние Ви предлагаме да разгледате:

 • новото ниво на мениджмънта – наставничеството;
 • разликата между наставничеството и традиционният мениджмънт, преимущества и ограничения;
 • видове стилове на ръководство;
 • делегирането като елемент на ръководството;
 • фактори, определящи ефективността на наставничеството;
 • способи за разширяване творческия потенциал на сътрудника;
 • видове въпросни технологии – функция на въпросите, типове въпроси;
 • същност и техники на активното слушане;
 • анализи на невербалното поведение.
error: Съдържанието не може да се копира.