Интерактивното обучение като инструментариум

  • Начало
  • Интерактивното обучение като инструментариум

Обучението предлага иновационни методи за преподаване, утвърдили се в образователната система на ЕС в последното десетилетие. Предназначен е за педагози в детски градини.

Целите, които ще се постигнат чрез обучението, са:

– изясняване същността на интерактивните методи и необходимостта им по време на учебните занятия;

– съпоставка между интерактивния и традиционния образователен метод;

– разглеждане на предимствата;

– запознаване с различните видове и техники за работа с тях.

error: Съдържанието не може да се копира.