Интерактивна дъска – новата учебна стая в детската градина

  • Начало
  • Интерактивна дъска – новата учебна стая в детската градина

Инфо за темата: Въвеждане на интерактивна дъска в процеса на обучението на децата.

Децата наблюдават случващите се неща и ги анализират, правят изводи за тях. Те разбират необходимостта от съществуването на порядък и норма и проявяват готовност да изпълняват предписания, в които намират смисъл. В класната стая учителят трябва така да режисира ситуацията, че да смекчава лошия ефект от неуспех чрез даване на възможност на всяко дете да усети „вкуса” на успеха.

През последните години все повече навлизат съвременните дигитални средства, които спомагат традиционния процес на обучение да се превърне в по-ефективен и интересен за съвременните учениците. Информационните и комуникационни технологии идеално се вписват в съществуващата система на обучение.

Интерактивната бяла дъска – представлява сензорен дисплей, работещ като част от система, в която също влизат компютър и проектор. Тя е подходящо средство, което да привлече вниманието на учениците и да улесни учителя. Въвеждането и използването й в обучението съчетава „традиционното” с „новите технологии”. 

Интерактивност означава уроците на интерактивната бяла дъска да се проектират по такъв начин, че учениците да могат да си взаимодействат с тях  физически или психически. Условие за ефективно използване на интерактивната бяла дъска в обучението е подготовката на учителя, съответстваща на закономерностите от информационен, психологически и дидактически характер.

Осемте принципа които ще ни помогнат в преподаването с интерактивна дъска:

Първи принцип. Опитност.

Не трябва да се забравя, че интерактивната дъска е просто един голям сензорен екран за управление на компютъра, но въпреки това повишената увереност в използването й може да помогне на учителите да отключат цифровия потенциал на компютрите по начин, непознат до сега. Това е един пример на ефекта „троянски кон“, който имат интерактивните дъски в създаването на цифрова образователна среда.

Втори принцип. Организираност.

Този принцип касае организацията на работа с интерактивната бяла дъска и се отнася до въпроси като вид на дъската, която използва учителя, къде е поставена, как е конфигуриран компютъра, с който е свързана. Обхваща също така и софтуера, който се използва при подготовка на цифровото преподаване.

Трети принцип. Интерактивност.

Интерактивност означава уроците на интерактивната бяла дъска да се проектират по такъв начин, че учениците да могат да си взаимодействат с тях  физически или психически.

Четвърти принцип. Гъвкавост.

Гъвкавостта може да бъда създадена в една изключително мощна, ангажираща и мотивираща учебна среда, която не е възможно да бъде реализирана без интерактивна бяла дъска.

Пети принцип. Конструктивност.

Конструктивистката теория за обучението предполага, че ако наистина искаме да научим нещо, така че да го разбираме, тогава трябва да се ангажираме с него, да го манипулираме, да го докоснем, да го преместим и да работим с него.

Шести принцип. Отвореност.

Учителите, които искат да получат най-доброто от интерактивните бели дъски са креативни и отворени към нови идеи. За колегите си може да изглеждат странни, но това което ги отличава е тяхната откровеност, желание да опитат нещо ново, любопитни са и са отворени към света, като предават това свое любопитство на своите ученици.

Седми принцип. Споделеност.

Една от положителните страни на цифровите технологии е, че позволяват повторна употреба и разпространение на учебните материали. Уроци и ресурси, разработени в цифров формат, могат да бъдат съхранени и архивирани за използване на по-късен етап, което може да бъде от полза в много различни ситуации.

Осми принцип. Планираност.

Стратегия за планиране. Планът за цялостно развитие е необходимо да разполага със стратегия, която е свързана с него и обхваща широк диапазон от човешки, организационни и технически параметри, които се нуждаят от внимание с цел постигане на желаното дългосрочно вграждане на технологията в учебната програма.

error: Съдържанието не може да се копира.